Cookie

Cookie là những tập tin văn bản nhỏ hoặc các mẫu thông tin được lưu trữ trên máy vi tính hoặc thiết bị di động của quý vị (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) khi quý vị viếng thăm các Trang Web của chúng tôi. Cookie thường chứa đựng tên của trang web mà từ đó cookie đó xuất phát, "vòng đời" của cookie (nghĩa là thời gian cookie sẽ ở lại trên thiết bị của quý vị), và giá trị, mà thường là số đặc trưng được tạo ra ngẫu nhiên.

Chúng tôi sử dụng cookie để làm gì

Chúng tôi sử dụng các cookie để giúp các Trang Web của chúng tôi dễ dàng hơn để sử dụng và làm cho các Trang Web và các sản phẩm của chúng tôi thích ứng tốt hơn với các quan tâm và nhu cầu của quý vị. Các cookie có thể làm được điều này vì các trang web có thể đọc và viết các tập tin này, cho phép chúng có thể nhận ra quý vị và nhớ thông tin quan trọng mà sẽ giúp quý vị sử dụng trang web thuận tiện hơn (ví dụ bằng cách nhớ các cài đặt ưa thích).
Cookie cũng có thể được sử dụng để giúp đẩy nhanh các hoạt động và trải nghiệm của quý vị trong tương lai trên các Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie để tổng hợp các thông kế ẩn danh, tổng hợp mà cho phép chúng tôi hiểu cách thức người dùng sử dụng các Trang Web của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc và nội dung của các Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi không thể xác định cá nhân quý vị từ thông tin này.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie nào

Hai loại cookie có thể được sử dụng trên các Trang Web, được gọi là "cookie theo phiên" và "cookie liên tục". Các cookie theo phiên là các cookie tạm thời ở trên thiết bị của quý vị cho đến khi quý vị rời Trang Web. Cookie liên tục ở trong thiết bị của quý vị lâu hơn nhiều hoặc cho đến khi quý vị xóa nó với thao tác bằng tay (thời gian cookie ở trên thiết bị của quý vị bao lâu tùy thuộc vào thời hạn, hoặc "vòng đời", của cookie cụ thể đó).
Chúng tôi liệt kê dưới đây các loại cookie khác nhau mà có thể được sử dụng trên các Trang Web VTtech. Lưu ý rằng, trong trường hợp thông tin thu thập được thông qua các cookie tạo thành thông tin cá nhân, các điều khoản trong Chính Sách Riêng Tư áp dụng và bổ sung cho Chính Sách Cookie này
  • Các cookie cơ bản
  • Các cookie theo dõi Plug-in xã hội
  • Các cookie phân tích
  • Cookie Marketing

Chúng tôi quản lý cookie như thế nào

Mặc dù hầu hết các trình duyệt internet ban đầu được thiết lập để tự động chấp nhận các cookie, hầu hết các trình duyệt internet cho phép quý vị thay đổi cài đặt để chặn cookie hoặc cảnh báo quý vị khi cookie đang được gửi vào thiết bị của quý vị.
Ngoài các tùy chọn được cung cấp ở trên, quý vị có thể từ chối, chấp nhận hoặc gỡ bỏ cookie khỏi Trang Web vào bất kỳ lúc nào bằng cách kích hoạt hoặc truy cập vào mục cài đặt trên trình duyệt của quý vị. Thông tin về quy trình cần tuân theo để cho phép, vô hiệu hoặc gỡ bỏ các cookie có thể được tìm thấy trên trang web của nhà cung cấp trình duyệt internet của quý vị thông qua màn hình trợ giúp của quý vị.
Vui lòng lưu ý rằng nếu các cookie bị vô hiệu hoặc gỡ bỏ, không phải mọi tính năng của Trang Web có thể hoạt động như dự kiến, ví dụ có thể quý vị không thể viếng thăm một số khu vực nhất định của Trang Web chúng tôi hoặc có thể quý vị không thể nhận được những thông tin được cá nhân hóa khi quý vị viếng thăm Trang Web.
Nếu quý vị sử dụng các thiết bị khác để xem và truy cập các Trang Web (ví dụ: máy vi tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.) quý vị sẽ cần phải đảm bảo rằng từng trình duyệt trên từng thiết bị được điều chỉnh để phù hợp với các ưa thích cookie của quý vị.

Các pixel tag

Một số trang quý vị viếng thăm trên Trang Web cũng có thể thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các pixel tag (cũng được gọi là các clear gif) mà có thể được dùng chung với các bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động quảng bá và phát triển trang web của chúng tôi. Ví dụ, thông tin sử dụng trang web về các khách viếng thăm các Trang Web của chúng tôi có thể được chia sẻ với đơn vị quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi để chọn ra một cách tốt hơn các mẫu quảng cáo banner Internet trên các trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng các pixel tag này không phải là thông tin có thể nhận dạng cá nhân, mặc dù thông tin này có thể được liên kết đến thông tin cá nhân của quý vị.