"Vững bảo mật, trọn niềm tin"

Cốt lõi của hệ thống phần mềm không phải là chức năng hay vận hành, mà là bảo mật để tạo niềm tin.

Data center

Dữ liệu lưu trữ tại datacenter với nhiều phương thức bảo mật

Cam kết

Phụ lục bảo mật bằng văn bản đi kèm hợp đồng phần mềm

Phân quyền

Phân quyền, mã hóa số điện thoại, ghi log người dùng

Thất thoát dữ liệu từ người dùng

Đối với việc thất thoát dữ liệu từ người dùng, VTtech có đưa ra một số giải pháp để hạn chế
Phân quyền chi tiết cho từng user sử dụng
Ai được quyền chỉnh sửa, xóa, xuất dữ liệu
Ẩn số điện thoại hoặc một số thông tin quan trọng của khách hàng
Phân quyền xem khách hàng theo chi nhánh, nhân viên chăm sóc
Xác thực ip khi đăng nhập
Log out khi khoảng thời gian chờ
Ghi log tất cả quá trình xử lý của nhân viên

Thất thoát dữ liệu từ server

Nếu bạn chọn nơi lưu dữ liệu của mình là VTtech thì đương nhiên chúng tôi sẽ phải bảo quản dữ liệu của bạn một cách kỹ lưỡng bằng nhiều hình thức bảo mật khác nhau song song với việc back-up dữ liệu.
Và đương nhiên rằng, chúng tôi (VTtech) không bao giờ thực hiện hành vi chia sẻ hoặc bán các dữ liệu của bạn cho bên thứ 3. Điều đó là vi phạm pháp luật.
Để khẳng định cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn, chúng tôi luôn có những hợp đồng bảo mật dữ liệu để đảm bảo quyền lợi cho phía khách hàng.

Hình thức lưu trữ

Với mỗi khách hàng khi sử dụng phần mềm của VTtech, chúng tôi thường phân chia database riêng biệt. Có nghĩa là dữ liệu của bạn hoàn toàn nằm tách biệt với các dữ liệu của khách hàng khác. Điều này sẽ gây tốn tài nguyên của chúng tôi, nhưng ngược lại, bạn sẽ được an toàn hơn và khả năng chỉnh sửa hoặc bổ sung chức năng theo ý của bạn hoàn toàn dễ dàng đáp ứng.
Đối với các dữ liệu không còn được tiếp tục sử dụng từ phía khách hàng, VTtech sẽ remove all sau 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng. Chúng tôi sẽ thông báo bằng email hoặc Gọi trực tiếp để thông báo đến quý khách sau 3 lần.

Thất thoát dữ liệu từ người dùng


Đối với việc thất thoát dữ liệu từ người dùng, VTtech có đưa ra một số giải pháp để hạn chế
Phân quyền chi tiết cho từng user sử dụng
Ai được quyền chỉnh sửa, xóa, xuất dữ liệu
Ẩn số điện thoại hoặc một số thông tin quan trọng của khách hàng
Phân quyền xem khách hàng theo chi nhánh, nhân viên chăm sóc
Xác thực ip khi đăng nhập
Log out khi khoảng thời gian chờ
Ghi log tất cả quá trình xử lý nhân viên

Thất thoát dữ liệu từ server


Nếu bạn chọn nơi lưu dữ liệu của mình là VTtech thì đương nhiên chúng tôi sẽ phải bảo quản dữ liệu của bạn một cách kỹ lưỡng bằng nhiều hình thức bảo mật khác nhau song song với việc back-up dữ liệu.
Và đương nhiên rằng, chúng tôi (VTtech) không bao giờ thực hiện hành vi chia sẻ hoặc bán các dữ liệu của bạn cho bên thứ 3. Điều đó là vi phạm pháp luật.
Để khẳng định cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn, chúng tôi luôn có những hợp đồng bảo mật dữ liệu để đảm bảo quyền lợi cho phía khách hàng.

Hình thức lưu trữ


Với mỗi khách hàng khi sử dụng phần mềm của VTtech, chúng tôi thường phân chia database riêng biệt. Có nghĩa là dữ liệu của bạn hoàn toàn nằm tách biệt với các dữ liệu của khách hàng khác. Điều này sẽ gây tốn tài nguyên của chúng tôi, nhưng ngược lại, bạn sẽ được an toàn hơn và khả năng chỉnh sửa hoặc bổ sung chức năng theo ý của bạn hoàn toàn dễ dàng đáp ứng.
Đối với các dữ liệu không còn được tiếp tục sử dụng từ phía khách hàng, VTtech sẽ remove all sau 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng. Chúng tôi sẽ thông báo bằng email hoặc Gọi trực tiếp để thông báo đến quý khách sau 3 lần.
Nếu thắc mắc gì về chính sách bảo mật xin liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với VTTECH