Giới thiệu tổng quan các tính năng từng bộ phận, quy trình vận hành và một số thắc mắc của Quý Khách sẽ được VTtech giải đáp trong lúc Demo.

Loading...

Giới thiệu tổng quan hệ thống - VTTECH

watch_later 30 - 45 phút

Giới thiệu chức năng, cách áp dụng VTTech vào doanh nghiệp

Demo từ 30 đến 45 phút, VTTech có thể demo online hoặc offline tại Doanh nghiệp

  • Tổng quan chức năng
  • Quá trình xử lý dữ liệu từng bộ phận
  • Cách triển khai

Chọn ngày và khung giờ

Đội ngũ chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn

 
Thông tin
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ địa chỉ email này
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ số điện thoại này